دوره شیش

پاتوق مجازی بر و بچ دوره 6 حلی 3

دوره شیش
آخرین نظرات
متولدین هفته
پیوندها

خلاصه ی دروس اول تا چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی از بخش اجتماعیات قابل دریافت است.


آخرین تغییرات : درس جمعیت (درس سیزدهم) و درس منابع آب و خاک (درس چهاردهم) جهت دریافت، اضافه شدند.


نکته : دروسی را که منابع آزمون ترم اول نبوده است با دقت بیشتری مطالعه کنید.(اگر تمایل دارید البته!)

کد آهنگ